In memoriam: Wijnand Smit

2-01-1937 23-05-2016

Wijnand Smit was gemeenteopzichter van de voormalige gemeente Kockengen. Hij was een man die hield van bomen en kende alle bomen in het dorp.

Vol trots sprak hij over de eerste boom die hij in Kockengen plantte, de boom op het Kerkplein voor het oude gemeentehuis van de toen nog bestaande gemeente Kockengen.

Voor het Polderreservaat had hij van het begin af aan een warm hart.
In 1979, toen het plan Polderreservaat uitgevoerd werd, leerde ik hem goed kennen. Er moesten toen 6.000 bosplantsoen boompjes aangeplant worden. Hij bedacht een plan om de schoolkinderen en bevolking er bij betrekken.
Hij vroeg of de mensen bij het bomen planten wilden helpen, maar ze moesten wel zelf een spade meenemen. Dat lukte, veel inwoners en alle scholen werkten mee, het werd een geweldige dag en tot op de dag van vandaag zijn we hier trots op.

Het jaar daarop, in 1980, zei Wijnand tegen mij dat de Boomfeestdag jammer genoeg niet door kon gaan, hij had geen projecten in de gemeente om bomen te planten. Ik wist wel een aantal geriefhoutbosjes waar wel wat aangeplant kon worden, maar had geen bomen. Hij had wel bomen, zei Wijnand, en zo hebben we samen jarenlang de Boomfeestdagen kunnen organiseren. Wijnand zorgde voor de bomen.

Zo is dat daarna jarenlang gegaan, hij de bomen, wij de projecten.
Afgelopen april zei Wijnand dat hij hoopte de 40ste Boomfeestdag nog mee te kunnen maken. Helaas mocht dat niet zo zijn.

Zo leerde ik hem kennen; als een boom die altijd rustig blijft staan en waar je op kunt vertrouwen!
Fijn dat we ruim 38 jaren lang konden samenwerken voor Polderreservaat, Boomfeestdagen en weidevogelbescherming.

Paul Vlaanderen