Goed bezochte lezing en excursie van de Natuurgroep Kockengen

Vrijdagavond 16 december organiseerde de Natuurgroep Kockengen haar traditionele midwinteravondlezing. Dit jaar was het thema Vogeltrek en Vogels ringen.

De lezing werd verzorgd door Tijs van de Berg van het Vogelringstation De Haar. De belangstellende kregen een boeiend verhaal over vogeltrek voorgeschoteld. Waarom gaan vogels op trek, kun je aan vogels zien of het een trek- of standvogel is? deze en vele andere vragen werden tijdens de lezing belicht.

Het voedselaanbod en â“verdeling blijkt de belangrijkste reden te zijn waarom vogels jaarlijks een lange reis maken, soms zelfs helemaal naar Zuid Afrika.

Na de pauze werd meer verteld over het ringonderzoek bij vogels. Jaarlijks zijn honderden vrijwilligers in Nederland actief met het vangen en ringen van vogels. Naast het ringen zelf worden ook allerlei gegevens van de gevangen vogels genoteerd. Dit levert een schat aan informatie op oa. over de leeftijd en leeftijdspreiding, verspreiding en reproductie. Daarnaast vertelde Tijs van de Berg over de techniek van het vangen en het ringen. Zo is het gebruik van de juiste ringmaat heel belangrijk. Bijna elke vogelsoort heeft zijn eigen ringtype.

En de activiteiten van het Ringstation De Haar kwamen aan bod.

Aansluitend op deze lezingavond was er de mogelijkheid om op zaterdagmorgen 17 december mee te gaan naar het Ringstation De Haar, in de oude eendenkooi op het landgoed Haarzuilens van Natuurmonumenten.

Een groep van 13 belangstellenden, waaronder 7 jeugdleden kregen een rondleiding in het eendenkooibos en uitleg over de werking van de mistnetten, het gebruik van vogelgeluiden en de techniek van het losmaken van de vogels uit de netten. In de netten, die al vroeg in de morgen waren opgesteld, zaten o.a. vink, koolmees, staartmees, roodborst, tjiftjaf, merel en tot ieders verbazing een houtsnip. De gevangen vogels werden vakkundig door de ringers bevrijd uit het net en daarna geringd maar ook gemeten, gewogen en gegevens over vleugellengte en vetgehalte werden genoteerd.

Daarna mochten de deelnemers van de excursie de vogels weer vanaf de hand vrij laten.

Een bijzondere ervaring om deze vogels eens van heel dichtbij te zien .