Persbericht: Jeugdgroep Natuurgroep Kockengen telt tuinvogels

Afgelopen zaterdag 27 januari heeft de jeugdgroep van de Natuurgroep Kockengen meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling.

De telling van een half uur werd uitgevoerd op het erf van de boerderij van de familie de Lange aan de Wagendijk. Een gevarieerd erf met schuren, hoge bomen, hagen, slootjes en stallen. Er werden dan ook veel verschillende vogelsoorten gespot.

In totaal werden er 14 vogelsoorten waargenomen. De top-3 werd aangevoerd door de Spreeuw (19 x), gevolgd door Wilde Eend (7 X) en Vink (6 X).

De andere soorten die zijn waargenomen: Koolmees, Merel, Holenduif, Kauw, Turkse Tortel, Roodborst, Pimpelmees, Houtduif, Waterhoen, Blauwe Reiger en Grote Gele Kwikstaart.

Vooral de laatste soort, de Grote Gele Kwikstaart, is een leuke waarneming voor Kockengen. In de winter zwerft deze vogelsoort door ons land op zoek naar voedsel en wordt dan ook af en toe in de stedelijke omgeving gezien. In de zomer is de Grote Gele Kwikstaart alleen in zijn broedgebied te zien, in de omgeving van snelstromende beken.

Na de telling buiten op het erf werden de resultaten binnen in het clubhuis besproken en de verzamelde gegevens ingevoerd in de speciale website van de Tuinvogeltelling van Vogelbescherming.

Daarna gingen de jeugdleden aan de slag voor de tuinvogels. Van lege melkpakken werden voederhuisjes gemaakt die ze thuis in de tuin konden ophangen. Dit bouwpakket, een grote zak wintervoer en informatiemateriaal had de jeugdgroep van de Vogelbescherming ontvangen.

Het was een leuke ochtend voor de jeugdleden, die op deze manier weer meer te weten zijn gekomen over de tuinvogels in de winter.

De Natuurgroep Kockengen organiseert regelmatig van dit soort activiteiten en excursies voor de jeugd (de zg. natuurommetjes).

Kijk voor de data op: www.natuurgroepkockengen.nl of neem voor meer informatie contact op met ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl .