Werkseizoen NGK van start met landelijke natuurwerkdag

KOCKENGEN Zaterdag 6 november was de start van het werkseizoen van de Natuurgroep Kockengen (NGK). In het Polderreservaat werd op één van de kavels een hakhoutbosje gesnoeid. De start van het werkseizoen valt traditioneel samen met de landelijke natuurwerkdag en dat betekent dat er altijd veel, vaak nieuwe, vrijwilligers mee komen doen.

De komende maanden wordt op elke eerste zaterdag van de maand een stuk natuur onderhanden genomen door de vrijwilligers van de Natuurgroep.

Het was een aangename droge novemberdag. Heerlijk om gezellig samen met elkaar aan de slag te zijn. Er werd door de 25 deelnemers dan ook hard gewerkt en veel gelachen.

Ook de inwendige mens werd niet vergeten, veel kannen koffie en thee, koek en een flinke pan erwtensoep zorgden voor de broodnodige energie. Rond 14:00 werd de werkdag afgesloten, en bleek het ambitieuze werkplan in zijn geheel uitgevoerd.

Het Polderreservaat Kockengen werd in 1979 aangelegd en heeft zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied met veel bijzondere dieren en planten. Regelmatig vinden er inventarisaties plaats die laten zien dat de zeven hectare natuur buitengewoon rijk is aan flora en fauna. In het Polderreservaat zijn enkele kavels met zogenaamd hakhoutbos. Hakhout is van vroeger uit een beheervorm waarbij men houtgewas niet hoog laat opschieten, maar dicht bij de grond afzet. De stronken ontspruiten dan verder en de gevormde opslag werd vroeger geoogst. Het (altijd) jonge bos is aantrekkelijk voor veel soorten vogels.

Wie meer wil weten over het werk van de Natuurgroep Kockengen en meer foto’s van de voorbije natuurwerkdag wil zien, kan terecht bij de facebook-pagina en de website van de natuurgroep: www.natuurgroepkockengen.nl. Controleer hier ook de exacte data voor werkdagen.

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, met medewerking van Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.