Jarige Natuurgroep Kockengen pakt uit op de Jaarmarkt.

De Natuurgroep Kockengen (NGK) bestaat dit jaar 40 jaar, op de jaarmarkt van Kockengen van afgelopen zaterdag 6 september werd daar uitgebreid bij stil gestaan. Achter de marktkramen van de NGK was onder de bomen van het Drie Stammenplein een “natuur-ommetje“ uitgezet; een wandelroute langs informatieborden over de activiteiten van de NGK.

In de afgelopen 40 jaar heeft de NGK veel activiteiten georganiseerd in en rond het landschap van Kockengen. Een van de bekendste activiteiten is het landschapsonderhoud: wilgen knotten, snoeien van boerengeriefhoutbosjes, riet maaien, ed. In het natuur-ommetje was een overzichtskaart te zien met daarop aangegeven alle locaties waar de afgelopen 40 jaar gewerkt is. En dat zijn er ca. 75 geweest.

Verder waren er informatie borden met vele mooie fotos’ over de natuur rond Kockengen gemaakt door Ineke Berger-Versteegh, de broedvogelinventarisaties in de rietlanden rond Kockengen, de broedvlotjes voor de zwarte sterns, de ijsvogelwanden, weidevogelbescherming, nachtvlinderinventarisatie en de nestkastenwerkgroep. En tussen de bomen hingen voorbeelden van de nestkasten voor uilen en torenvalken.

Halverwege het natuur-ommetje was een kleine “bioscoop“ ingericht waar de nieuwe DVD over de NGK, gemaakt Piet en Nel Sondij, werd vertoont. Deze film, opgenomen tussen 2008 - 2014, geeft een mooi overzicht van de activiteiten van de NGK met daarbij prachtige beelden van natuur en landschap rond Kockengen.

Ook de jeugd van de NGK was aanwezig met een prachtige verzameling uit de natuur. Denny de Lange, Sjoerd Gels en Arjan de Leeuw haden een tafel vol met natuurvondsten: veren, schedeltjes, schelpen en oude vogelnestjes en konden daar enthousiast over vertellen.

Speciaal voor de jeugd was er om 11.00u een activiteit bij het vijvertje aan het eind/keerpunt van het natuur-ommetje. Met IVN gids Marijke Zoetelief werd een wateronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de gevangen waterdiertjes en waterplanten kon de waterkwaliteit bepaald worden. Er waren leuke vangsten van oa. jonge watersalamanders en een kleine modderkruiper.

Bezoekers van het natuur-ommetje konden meedoen aan een natuurquiz, zeven vragen over de activiteiten van de NGK, de antwoorden waren te vinden op de informatie-borden. Door de letters van de goede antwoorden te combineren kon een bekende vogelnaam uit Kockengen gemaakt worden: Roerdomp. (de vogel die ook in het logo van de NGK staat)

In totaal hebben 22 mensen mee gedaan aan de quiz, uit de 21 goede antwoorden is een winnaar getrokken : Wiepke Versloot. De prijs, een winter vogelvoerpakket, heeft zij thuis ontvangen uit handen van Gerard van Zuijlen.

Wie jarig is trakteert. Ter gelegenheid van het jubileum krijgen alle leden de nieuwe NGK- DVD.
De ongeveer 70 leden die de DVD op de jaarmarkt hebben opgehaald kregen daarbij ook nog eens het prachtig boek over Moerasvogels en een set vogelkaarten gemaakt door Hans Geuze. De overige leden ontvangen de DVD in de komende tijd thuis in hun brievenbus.

Tijdens de jaarmarkt werden er 10 nieuwe leden genoteerd, die gelijk het jubileum-cadeau ontvingen.

De jarige NGK kan terugkijken op een zeer geslaagde jaarmarkt met een druk bezochte kraam, waar naast de leden ook vele andere kennis hebben gemaakt met de activiteiten van de NGK en de natuur in en rond Kockengen.

Foto's