Steun de rietvogels van Kockengen

Met deze tekst heeft Vogelbescherming Nederland in haar laatste blad Vogels van december aan haar leden een oproep gedaan om de vrijwilligers , de Natuurgroep Kockengen, financieel te ondersteunen voor een specifiek project wat wij als Natuurgroep willen uitvoeren.

De Natuurgroep Kockengen heeft het beheer over een deel van de rietlanden ten noorden van de kern van Kockengen en met name het laatste stuk tot aan de N401.

Deze rietlanden worden in stukken gemaaid door de vrijwilligers van de Vereniging Natuurgroep Kockengen. Er ontstaan echter steeds meer problemen om dit onderhoud geregeld te doen en inmiddels is er duidelijk sprake van achterstallig onderhoud wat verruiging in de hand werkt en de specifieke rietvogels doet verdwijnen . De problemen hebben in hoofdzaak te maken met de bereikbaarheid van de rietlanden met maaimachines. Alleen bij zwaar ijs is het mogelijk om over het ijs het terrein te bereiken, maar kan dus zelden. Daarnaast dient het riet verwijderd te worden, wij kunnen het ter plekke verbranden, maar door de ligging van de N401 kan dit zelden omdat rook over de weg waait en het verkeer onveilig maakt.

Er is een plan gemaakt om al het achterstallige onderhoud in één keer ter hand te nemen door een professioneel bedrijf alles te laten maaien en af te voeren. De kosten hiervan zijn aanzienlijk en belopen de 15.000 euro Wij beschikken niet over voldoende middelen om de opdracht te verstrekken.

Bij deze doen wij ook een beroep op de inwoners van Kockengen om ons plan financieel te steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te boeken op ons banknummer NL34 ABNA 0949 5060 79 of nog gemakkelijker door onderstaand formuliertje in te vullen en het bedrag over te maken via Ideal.

Naam
Bedrag in Euros
Opmerking

* Uw bijdrage kan natuurlijk ook gewoon overgemaakt worden naar de bankrekening van de Natuurgroep --- NL34ABNA0949506079 t.a.v. Ver. Natuurgroep Kockengen.