Vrienden van de Natuurgroep Kockengen

De vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) zetten zich al sinds 1974 met woorden en daden in voor natuur en landschap. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep in en rond Kockengen natuur- en landschapsbescherming bevorderen, met name het polderreservaat en de rietlanden hebben speciale aandacht. De inwoners van Kockengen willen we daar actief bij betrekken.

De belangrijkste activiteiten van de NGK bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming. Belangrijk èn leuk werk voor de inwoners van het dorp.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en soms wat extra’s te doen zijn financiële middelen nodig. Vrijwilligerswerk is nu eenmaal onmogelijk zonder de steun van mensen die de natuur in en rond Kockengen een warm hart toedragen. Deze steun kan bestaan uit: betrokkenheid, denkwerk, handen uit de mouwen en/of financiële steun.
Wij zoeken "Vrienden van de Natuurgroep Kockengen". En daarom doen we een beroep op u.

Voor iedereen die de Natuurgroep een warm hart toedraagt en iedereen die plezier beleeft aan de natuur in en rond Kockengen . We denken dan vooral aan inwoners van Kockengen e.o.
U ontvangt van ons digitaal de NGK Nieuwsbrief

Mogen we u voor (minimaal) 20 Euro per jaar noteren als "Vriend van de Natuurgroep Kockengen"?

Meldt u dan aan bij:
Ben van der Horst
Zwanebloem 5
3628 NA Kockengen
Tel. 06-10219862
secretaris@natuurgroepkockengen.nl
Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van ons digitale aanmeldformulier

En maak 20 Euro (of meer) over op bankrekeningnummer NL34ABNA0949506079 ten name van:
Ver. Natuurgroep Kockengen onder vermelding van “Vriend NGK“.
U ontvangt tevens het boek Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart van Hans J Geuze uit Kockengen. Daarnaast ontvangt u ook een setje van 6 kaarten met afbeeldingen uit het boek.

Voor nieuwe vrienden die meer willen:

Bij storting van in totaal 130 euro ( Standaard 20 euro en eenmalig 110 euro extra ) ontvangt u het boek, het setje kaarten en een zilveren roerdomp gemaakt door de bekende zilversmid Wouter van Baalen. ( www.studioeligius.nl )


Nader info over het boek; Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart.titel: Moerasvogels - Aquarellen uit het Groene Hart
auteur + illustraties: Hans J. Geuze
omschrijving: dit boek bevat 85 geschilderde aquarellen met moerasvogels. De platen gaan vergezeld van korte teksten met persoonlijke observaties en wetenswaardigheden over gedrag, voorkomen en levenswijze van de afgebeelde vogels. Het werk is geïnspireerd door waarnemingen in de riet- en moerasgebieden van het Groene Hart.
pagina’s: 108
afmetingen: 250 x 320 mm
bijzonderheden: hardcover
De uitgifte van het boek steunt het werk van Stichting de Roerdomp, die zich tot taak stelt om de rietlanden rond Kockengen te herstellen en te onderhouden.


Nadere info zilveren roerdomp.

Deze is gemaakt door de bekende zilversmid Wouter van Baalen. ( www.studioeligius.nl )
Zie foto. ware grootte is 10 cm.