Broedvogeltellingen

Sinds 2002 wordt er een gedetailleerde broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de rietlanden rond Kockengen. Er worden ruim 40 broedende vogelsoorten geteld met meer dan 300 territoria.

Scroll naar boven