Noordse woelmuis

In 2009 schreef de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van de Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Ten behoeve van het beheerplan voerde het Ecologisch Adviesbureau Viridis uit Culemborg een ecologische inventarisatie uit.

De medewerkers van Viridis vingen een aantal Noordse woelmuizen in het weekeinde van 28 november 2009. Het beheerplan is daarop aangepast zodat het mede gericht is op de instandhouding van deze populatie woelmuizen.


Scroll naar boven