Aanmelden als vriend van de Natuurgroep

Vrienden van de Natuurgroep Kockengen

De vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) zetten zich al sinds 1974 met woorden en daden in voor natuur en landschap. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep in en rond Kockengen natuur- en landschapsbescherming bevorderen, met name het polderreservaat en de rietlanden hebben speciale aandacht. De inwoners van Kockengen willen we daar actief bij betrekken.

De belangrijkste activiteiten van de NGK bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming. Belangrijk èn leuk werk voor de inwoners van het dorp.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en soms wat extra’s te doen zijn financiële middelen nodig. Vrijwilligerswerk is nu eenmaal onmogelijk zonder de steun van mensen die de natuur in en rond Kockengen een warm hart toedragen. Deze steun kan bestaan uit: betrokkenheid, denkwerk, handen uit de mouwen en/of financiële steun.
Wij zoeken “Vrienden van de Natuurgroep Kockengen”. En daarom doen we een beroep op u.

Voor iedereen die de Natuurgroep een warm hart toedraagt en iedereen die plezier beleeft aan de natuur in en rond Kockengen. We denken dan vooral aan inwoners van Kockengen e.o.
U ontvangt van ons digitaal de NGK Nieuwsbrief

Mogen we u voor (minimaal) 20 Euro per jaar noteren als “Vriend van de Natuurgroep Kockengen”?

Meldt u dan aan bij:
Ben van der Horst
Zwanebloem 5
3628 NA Kockengen
Tel. 06-10219862
secretaris@natuurgroepkockengen.nl
Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van ons digitale aanmeldformulier onderaan deze webpagina.

En maak 20 Euro (of meer) over op bankrekeningnummer NL34ABNA0949506079 ten name van:
Ver. Natuurgroep Kockengen onder vermelding van “Vriend NGK”.
U ontvangt tevens het boek Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart van Hans J Geuze uit Kockengen.

Voor nieuwe vrienden die meer willen:

Bij storting van in totaal 130 euro (Standaard 20 euro en eenmalig 110 euro extra) ontvangt u het boek en een zilveren roerdomp gemaakt door de bekende zilversmid Wouter van Baalen. (www.studioeligius.nl)


Nader info over het boek; Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart.titel: Moerasvogels – Aquarellen uit het Groene Hart
auteur + illustraties: Hans J. Geuze
omschrijving: dit boek bevat 85 geschilderde aquarellen met moerasvogels. De platen gaan vergezeld van korte teksten met persoonlijke observaties en wetenswaardigheden over gedrag, voorkomen en levenswijze van de afgebeelde vogels. Het werk is geïnspireerd door waarnemingen in de riet- en moerasgebieden van het Groene Hart.
pagina’s: 108
afmetingen: 250 x 320 mm
bijzonderheden: hardcover
De uitgifte van het boek steunt het werk van Stichting de Roerdomp, die zich tot taak stelt om de rietlanden rond Kockengen te herstellen en te onderhouden.


Nadere info zilveren roerdomp.

Deze is gemaakt door de bekende zilversmid Wouter van Baalen. (www.studioeligius.nl)
Zie foto. Ware grootte is 10 cm.Vul het hieronderstaande formulier in. De velden met een * zijn verplicht.
Na het invullen ontvangt u via e-mail een bevestiging

De contributie is 10 Euro. Deze kunt u jaarlijks overboeken op bankrekening NL 34 ABNA 0949506079 tnv: Ver. Natuurgroep Kockengen. We kunnen het bedrag ook jaarlijks automatisch incasseren. Voor ons wel zo gemakkelijk. U kunt dit aangeven op het formulier

Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail adres*
Bankrekeningnummer
Automatische afschrijving akkoord
AVG akkoord*
(zie toelichting onder aan deze pagina)
Opmerking
Eventuele interesses aangeven Wil de nieuwsbrief ontvangen
Geinteresseerd in meedoen met werkdagen
Geinteresseerd in meegaan met excursies
Geinteresseerd in natuur (algemeen)
Geinteresseerd in vogels
Geinteresseerd in planten
Geinteresseerd in insecten
Meedoen aan het natuurommetje voor de jeugd
Geinteresseerd in lezingen
Type dit controlegetal over: 12345*

Informatie aangaande de AVG/ privacy wetgeving

Conform de privacy wetgeving (per 25 mei 2018) is het noodzakelijk dat je toestemming geeft voor het vastleggen van persoonsgegevens. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de administratie goed te kunnen organiseren.

De persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van de NGK wat beheerd wordt door de Natuurgroep Kockengen. De administrateurs hebben inzicht in/ toegang tot het muteren van de persoonsgegevens. Voor bestuurders zijn dit alleen leesrechten. Bij mutaties wordt (nog) niet vastgelegd wie deze mutatie wanneer heeft doorgevoerd.

Hieronder per persoonsgegeven de bewaartermijn na beeindiging van het lidmaatschap:

PersoonsgegevenBewaartermijn
Contactgegevens5 jaar
Adresgegevens5 jaar
Bankgegevens5 jaar
Naam lidOnbeperkt

De rechten van personen zoals deze gelden aangaande de privacy wetgeving zijn uiteraard van toepassing.

Scroll naar boven