De Natuurgroep Kockengen (NGK) is opgericht in april 1974. Sinds die tijd zetten vrijwilligers van de Natuurgroep zich, met woorden en daden, in voor natuur en landschap in en rond Kockengen. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen daar actief bij betrekken.

Werkdagen

Excursies

Polderreservaat

Aankomend

Jubileum

Facebook

Eerstkomende activiteiten

28 juni 2024 19:00 uur
zwaluwexcursie
Bezoek aan zwaluwnesten op het terrein van de familie Rietveld. Theo van Schie start met een korte inleiding, daarna naar buiten - Nieck en Theo zullen daar nog nadere toelichting geven!
Locatie: familie Rietveld, Kortrijk 26a
Aantal aanmeldingen: 24
zwaluwexcursie bij familie Rietveld
Aanmelden voor deze activiteit

02 juli 2024 20:00 uur
Bestuursvergadering

05 juli 2024 22:30 uur
Nachtvlinderinventarisatie
Locatie: Polderreservaat

Scroll naar boven