Excursie 3 juli 2023: Zwaluwen in Kortrijk

Wegens succes geprolongeerd! We gaan ook dit jaar de zwaluwnesten bewonderen bij de familie Rietveld in Kortrijk, nesten van huiszwaluwen en van boerenzwaluwen.

Foto: Pixabay / Hans Schwartzkopf

Wanneer en waar?

We verzamelen op maandagavond 7 juli 2023 om 19:00 uur bij de familie Rietveld, Kortrijk 26, 3621 LX Breukelen.
Albert de Jong (SOVON) en Nieck Rietveld zullen de avond begeleiden. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd!

Aanmelden afgesloten

Huib de Rooij, een van de deelnemers aan de excursie, heeft over deze avond een leuk blog met mooie foto’s geschreven.

Scroll naar boven