Verslag van de nachtvlindernacht 2023

De Natuurgroep Kockengen (NGK) organiseerde op vrijdagavond 15 september de Nachtvlindernacht in het Polderreservaat Kockengen.

Het was een mooie nazomer avond, half bewolkt, vrijwel geen wind en rond de 15 graden, ideaal weer om nachtvlinders te spotten. Vijftien deelnemers kwamen kijken welke nachtvlindersoorten er in het Polderreservaat tevoorschijn kwamen.

De nachtvlinders werden gelokt met speciale lampen en ‘smeer’. In het Polderreservaat was een vanglaken met lamp en een zg. LED emmer opgesteld, en op de parkeerplaats stonden 2 lichtvallen en waren er smeerplekken gemaakt op bomen. Smeer is een mengsel suikers, rot fruit en alcoholische drank, de nachtvlinders komen af op de geur en drinken van het suikerrijke vocht.

In totaal werden er 35 soorten nachtvlinders gespot; 25 macro soorten en 10 micro soorten. Een mooi resultaat. De NGK inventariseert de nachtvlinders sinds 2010 in het Polderreservaat, het gemiddelde over de afgelopen 13 jaar voor de maand september is 17 macro soorten.

Bij de macro soorten was de Huismoeder de meest geziene soort en bij de micro soorten was dit de Buxusmot

En er werden tijdens de Nachtvlindernacht ook nog nieuwe soorten gevangen. Soorten die nog niet eerder door de NGK gespot waren in het Polderreservaaat. Bij de macro soorten waren dit de Bruine Sikkeluil, Kadeni-stofuil, Katoendaguil en het Vaal kokerbeertje. Al deze vier zijn voorbeelden van zuidelijke soorten die door de klimaatsverandering opschuiven naar het noorden. De warme dagen van begin september met een sterke zuidelijke stroming zullen daarbij geholpen hebben. Samen met deze 4 nieuwe staat de totaallijst van macro soorten nu op 260 soorten.

Ook bij de micro soorten waren er een aantal nieuwe: de Bleke kaartmot, Oranje kruidenmot en het Pinguintje. Algemene tot vrij zeldzame soorten voor Nederland. Het totaal voor de micro soorten staat na 15 september op 131 soorten.

Naast de nachtvlinders waren er ook nog andere waarnemingen, de zg. bijvangsten. Vele muggen, vliegen, kevers en spinnen die op het felle licht van de lampen afkwamen. En ook vogels die werden gehoord. Ook dit leverde een aardig lijstje op. De Nachtvlindernacht gaf de deelnemers zo een aardig inkijkje in de soortenrijkdom van de nachtvlinders. In Nederland komen ongeveer 800 macro en 1430 micro nachtvlinders voor.

Scroll naar boven