Persbericht – Natuurgroep Kockengen 50 jaar

Tekst en foto: Theo van Schie

Op Vrijdagavond 22 maart organiseerde de Natuurgroep een ledenavond die geheel in het teken stond van het 50-jarig jubileum. Een volle zaal met 34 belangstellenden.

De jubileum commissie presenteerde op deze avond het activiteitenprogramma, er was een lezing over 50 jaar Natuurgroep Kockengen en aansluitend werd de Algemene Leden Vergadering gehouden.

Het komende jaar staat bol van de activiteiten; vrijwel maandelijks zijn er excursies rond Kockengen of naar natuurgebieden wat verder weg. Zo wordt er o.a.. een bezoek gebracht aan de Marker wadden en zal er een excursie met de Polderwachter zijn. In juni is er een zomerborrel, er wordt een fotowedstrijd en – tentoonstelling georganiseerd, het jubileumjaar wordt afgesloten met een lezing.

Vrijdagavond werd er ook teruggekeken op de rijke historie van de Natuurgroep in de lezing ‘Natuurgroep Kockengen, vroeger en nu’. Gerard van Zuijlen, een van de oprichters, vertelde hoe een vriendengroep die regelmatig samen vogels gingen kijken op het idee kwam om een natuurgroep op te richten. Er werd in 1974 een huis-aan-huis briefje verspreid in Kockengen met een oproep of mensen zich wilde aansluiten bij een natuurgroep. Op 5 maart 1974 was de eerste bijeenkomst bij Gerard thuis en werden de plannen gemaakt. De activiteiten waren gericht op het behouden van de natuur en het op doen en doorgeven van kennis over de natuur.

Een van de eerste activiteiten was het maken van 40 nestkasten. Deze werden later in het bos van Over Holland opgehangen. De activiteiten breiden zich snel uit: de Natuurgroep ging wilgen knotten, excursies organiseren en natuurprojecten werden opgezet en uitgevoerd. En er werden regelmatig kampen georganiseerd naar natuurgebieden, zo bezochten ze in de beginjaren de Nieuwkoopse plassen, de Peel, Texel, Zeeland en Zuid-Limburg. Er zijn zelfs een aantal kampen over de grens geweest in Italië, Spanje.

Om contact te houden met de leden werd er een eigen blaadje gemaakt (op de stencilmachine) met verslagen van de gemaakte excursie en aankondigingen van de komende activiteiten, er was elke week wel iets te doen. De eerste knotdag werd georganiseerd op de kaai van Zilver, de tweede bij Gieltjes dorp.

Excursies waren op de fiets, zo reden ze naar de Flevopolders, een barre tocht over een net aangelegde snelweg (!) en tegen de wind in terug door het toen nog kale open landschap.

Het eerste project van de Natuurgroep in mei 1974 was het plaatsen van een hek bij de brug in de N401 om te voorkomen dat moersasvogels (roerdomp) laag over de weg zouden vliegen.

Een van de mijlpalen van de Natuurgroep Kockengen is de aanleg van het Polderreservaat. Een van de leden, Hans Geuze, had samen met Staatsbosbeheer een plan gemaakt om dit natuurgebied aan te leggen. In 1978 was het zover en heeft de gemeente het gebied in een aantal fase aangelegd. De Natuurgroep organiseerde het aanplanten van de bomen met de basisscholen uit het dorp in 1979 en 1980. Nog steeds wordt het Polderreservaat gezamenlijk onderhouden door gemeente en de Natuurgroep.

Na deze mooie verhalen over vroeger vertelden de jeugdleden Donny Dolman en Nieck Rietveld (5 jaar lid) over hoe zij bij de Natuurgroep zijn gekomen en wat hun activiteiten daar nu zijn.

Door deel te nemen aan de werkdagen, vogelexcursies, het maken van nestkasten of de vogeltellingen kwamen ze in contact met de Natuurgroep.

Zo konden ze ook met leden meegaan naar andere activiteiten zoals het controleren van nestkasten en het ringen van jonge uilen en het ringen bij Vogelring Station De Haar.

Centraal staat ook hier het opdoen van kennis en deze weer doorgeven.

Inmiddels organiseren de jeugdleden zelf ook activiteiten (huiszwaluwexcursie) en zijn ze actief in een van de werkgroepen (wintertellingen ganzen en zwanen) en is Donny lid van het bestuur.

Na de pauze was er de Algemene ledenvergadering waar werd teruggekeken op het afgelopen jaar. De verschillende werkgroepen presenteerde de resultaten van 2023 en hun plannen voor 2024.

Bij de afsluitende borrel werd nog nagepraat over de belevenissen van vroeger en de plannen voor het komende jaar.

Kijk op de website van Natuurgroep Kockengen als u meer wilt weten over de activiteiten of mee wilt doen aan een van de activiteiten. Op de website staat de agenda en informatie over de fotowedstrijd.

www.natuurgroepkockengen.nl

Scroll naar boven