Volle zaal bij NGK-lezing over roofvogels in de regio

Op vrijdagavond 22 december organiseerde de Natuurgroep Kockengen haar traditionele winteravond lezing. Dit keer was het thema ‘Roofvogels in onze eigen omgeving’. Een onderwerp dat veel mensen blijkt aan te spreken, de zaal zat vol met 40 belangstellenden.

De spreker Tijs van den Berg van Vogel Ringstation De Haar vertelde een boeiend verhaal over de roofvogelsoorten die in onze omgeving voorkomen.

Sommige soorten kunnen we jaarrond zien en broeden ook in onze omgeving zoals Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Sperwer en Havik. Andere soorten komen hier voorbij tijdens de trek in het najaar en het vroege voorjaar, zoals de Visarend, Zeearend, Rode wouw, Blauwe kiekendief en Wespendief. En er zijn een aantal soorten die in onze omgeving overwinteren zoals de Ruigpootbuizerd en het Smelleken.

Aan de hand van prachtige foto’s en video’s maakte Tijs de verschillen duidelijk en gaf hij tips hoe je de verschillende soorten kunt herkennen. Ook hun jachttechnieken, het voorkomen in de Nederland en de trends in populatie ontwikkeling kwamen aan bod.

Na de pauze werden gebieden in de regio besproken waar je roofvogels kunt spotten. Elke roofvogelsoort heeft een voorkeur voor een bepaald landschapstype. Dit heeft uiteraard te maken met de aanwezigheid van zijn prooi. Rond Kockengen zijn de roofvogelsoorten te spotten die leven in tuin en park, bos, polder, moeras en groot open water.

Ook de activiteiten van het Vogel Ringstation De Haar werden belicht. Zo heeft het ringen van jonge Torenvalken met zg. kleurringen al veel interessante informatie opgeleverd over het trekgedrag.

Wil je ook een keer roofvogels spotten? Ga dan mee op een van de (vogel-)excursies van de Natuurgroep Kockengen, kijk voor het excursieprogramma op de website. www.natuurgroepkockengen.nl

Scroll naar boven