Polderreservaat

Het Polderreservaat is een natuurgebiedje van 7 hectare aan de rand van de Kockengen. Het reservaat is aangelegd in 1978 en houdt een stukje van het oorspronkelijke Hollandse veenweidegebied in stand.

De Gemeente Stichtse Vecht is de terreineigenaar en het beheer wordt uitgevoerd door de Natuurgroep Kockengen. Op onze winterwerkdagen zijn we hier vaak te vinden.

In het Polderreservaat staat een informatiehuisje. De exposities veranderen regelmatig.

Op twee plekken in het reservaat staat een informatiebord. Deze zijn in 2017 geplaatst

In het natuurgebied is veel te ontdekken en te zien. In de periode mei – juni broedt hier één van de grootste zwarte stern kolonies van Nederland. Extra bijzonder is dat deze gemakkelijk te zien zijn en er zijn dan ook vaak fotografen die hier hun perfecte plaatje schieten.

De otter leeft in het Polderreservaat is is daarmee één van de vijf marterachtigen die hun leefgebied hier vinden. De andere soorten zijn de bunzing, hermelijn, wezel en boommarter.

Er vinden veel inventarisaties plaats in het Polderreservaat. Zo is er de broedvogelinventarisatie die jaarlijks vele tientallen vogels telt. De laatste nieuwe aanwinst (2023) is de nachtegaal met zijn prachtige zang. Ook is er een actieve groep nachtvlinderaars. Zij telden al 250 macro- en 120 microsoorten. Enige jaren geleden werd tot ieders verrassing de Noordse Woelmuis in het natuurgebied aangetroffen. Een beschermde endeemse soort waar we heel zuinig op zijn.

Scroll naar boven