Excursie 9 maart 2024: De Commelinhof

Een tuin vol uitbundige voorjaarsbloeiers, die wil je niet missen!

De Commelinhof is een stinzenplantentuin.

Stinzenplanten is een verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloeiers. Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 15e eeuw werden aangeplant rondom kastelen en landhuizen. Kenmerkend voor stinzenplanten is dat ze op oude buitenplaatsen zijn verwilderd en ingeburgerd. Er zijn plekken waar het voormalig landhuis er allang niet meer staat, maar waar de stinzenplanten ieder jaar nog steeds uitbundig bloeien.
Van oorsprong komen stinzenplanten van elders. Soms zijn dit andere delen van Nederland, maar vaak ligt hun oorsprong verder bij ons vandaan. Het gaat veelal om ingevoerde sierplanten die zich konden handhaven of die verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben ze veelal veel zuidelijker; veel stinzenplanten komen uit de Kaukasus. Ze zijn door avonturiers en botanisten ‘ontdekt’ en geïntroduceerd in West-Europa.

Het woord stinzenplant komt van het Friese (en ook Duitse) woord stins, dat stenen huis betekent. Er wordt een versterkt en met stenen gebouwd huis, een burcht of landhuis mee bedoeld. Dit waren de woningen van adellijke of aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen bezaten. Bewoners van stinzen konden het zich permitteren voorjaarsbloeiers rondom hun huis te planten. De naam stinzenplant duikt voor het eerst op in historische beschrijvingen rond 1930 van stinzen en doelt op deze vrolijke voorjaarsbloeiers die zich rond om de stinzen zijn verwilderd en elk jaar opnieuw terugkomen.

De Commelinhof ligt in Park Vechtenstein in Maarssen, dat in 1828 door tuinarchitect J.D. Zocher is heringericht in een schilderachtige, natuurlijke landschapsstijl, met een vijver en een meanderende beek die achter bossages verdwijnt, zodat deze tot in het oneindige lijkt door te lopen. Slingerende paden en bruggetjes maken het geheel af.
De naam Commelinhof verwijst naar de bekende botanicus Johannes Commelin (1626-1692). Zijn dochter Cornelia woonde vanaf 1683 met haar echtgenoot Lucas Hondius op Vechtenstein. Haar vader zal daar geregeld te gast zijn geweest. In 1992 is de Commelinhof door de gemeente in beheer gegeven van de Werkgroep Milieu Maarssen. Onder de bezielende leiding van Jan en Joke Wolters is sindsdien gewerkt aan de uitbouw van de Hof. Jan Wolters was in 1977 één van de oprichters van IVN, afdeling Vecht en Plassengebied. Het beheer van de Commelinhof is op zijn initiatief in 2010 overgedragen aan deze afdeling.

In de Commelinhof is een uitgebreide collectie voorjaarsbloeiers samengebracht: bol- en knolgewassen zoals sneeuwklokje, lenteklokje, zomerklokje, winterakoniet, krokus, vingerhelmbloem, holwortel, bosanemoon, boshyacint, bostulp, daslook en vogelmelk, vaste planten bijvoorbeeld gevlekt longkruid, en zelfs heesters. Vanaf half februari komt dat allemaal in bloei! En juist omdat al die soorten netjes bij elkaar staan, is dit een prima gelegenheid om ze te leren (her-)kennen. Enkele IVN-vrijwilligers zullen ons rondleiden en uitleg geven. Na afloop koffie (een kleine contante bijdrage wordt op prijs gesteld).

Wanneer en waar?
We verzamelen op zaterdagochtend 9 maart 2024 om 10:00 uur bij de ingang van de Commelinhof.
Ga naar Park Vechtenstein, Van Lingelaan 1A te Maarssen, fiets / loop het park in, langs kinderboerderij De Vechtse Hoeve, en je komt bij de Commelinhof.
Kom je met de auto, parkeer dan in de buurt van Medisch Centrum Maarssen Dorp, Merenhoef 300, Maarssen. Daarvandaan is het 5 tot 10 minuten lopen naar de Commelinhof.
We lopen op verharde paden en de excursie duurt ca 1,5 uur.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden via deze link.

Scroll naar boven