Overzicht excursies NGK eerste helft 2024

Ter gelegenheid van het jubileum in 2024 van de Natuurgroep (50 jaar!) zijn er extra veel excursies gepland, hierbij een overzicht voor de 1e helft van 2024.
Een aantal excursies is nog onder voorbehoud.

Excursies:

Zoals gebruikelijk wordt van elke excursie ca. 1,5 week vooraf een flyer rondgemaild.
Daarnaast willen we via de lokale media om ook mensen buiten de Natuurgroep informeren.

Geplande Excursies

25 mei 2024 09:00 uur
groepsexcursie Naardermeer met fluisterboot
Exclusieve groepsexcursie met een fluisterboot onder begeleiding van een boswachter.
Locatie: Vertrek naar Naardermeer vanaf Driestammenplein (09:00), vertrek met de boot (10:00 uur) vanaf Meerkade 2, Naarden
Maximaal aantal deelnemers: 27
Aantal aanmeldingen: 27
informatie Natuurmonumenten

08 juni 2024 08:30 uur
Excursie Groene Jonker
Een excursie in een prachtig waterrijk gebied met veel vogelsoorten.
Locatie: Vertrek: Driestammenplein, Kockengen.
Maximaal aantal deelnemers: 12
Aantal aanmeldingen: 6
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/groene-jonker
Aanmelden voor deze activiteit

28 juni 2024 19:00 uur
zwaluwexcursie
Bezoek aan zwaluwnesten op het terrein van de familie Rietveld. Theo van Schie start met een korte inleiding, daarna naar buiten - Nieck en Theo zullen daar nog nadere toelichting geven!
Locatie: familie Rietveld, Kortrijk 26a
Aantal aanmeldingen: 12
Aanmelden voor deze activiteit

30 juni 2024
excursie Fort Ruigenhoek
excursie IVN (in kader van festival)
Aantal aanmeldingen: 2
Aanmelden voor deze activiteit

Scroll naar boven