Verslag excursie Vliegbasis Soesterberg, 21 oktober

Door Herman Codee

Zaterdag 21 oktober zijn we met 16 personen vertrokken naar Vliegbasis Soesterberg waar naast het Militair Museum een bijzonder mooi natuurgebied ligt.

Bep, die samen met Fons de route heeft voorgelopen, vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van de voormalige vliegbasis. Bij het begin van de wandeling begon het vies te regenen – nu kunnen we daar wel tegen, maar fijn is anders.
Wel werd op een leeg akkertje al direct de zwarte roodstaart gespot, een vogel die je niet iedere dag tegenkomt.

Vanwege de regen hebben we maar een korte koffiepauze ingelast, daarna is het de gehele wandeling droog gebleven en hebben we zelfs af en toe een zonnetje gezien.
De tocht ging langs vier uitzichtpunten waaronder de 6de verdieping van het museum, zo kreeg je een indruk van het uitgestrekte terrein.
Onderweg hebben we twee reeën gespot, niet door iedereen, want bijpraten is ook heel belangrijk.
Daarnaast hebben we vele soorten bomen, planten, schimmels en vogels kunnen bewonderen, zoals de grote molenaar een paddenstoel die ook eetbaar is en het kerststukjes-rendiermos.
Hoewel handig voor de komende periode hebben we alles laten staan.

In totaal hebben we 20 soorten vogels kunnen waarnemen. Al met al weer een geslaagde activiteit van de NGK.

Waargenomen vogelsoorten:

Grote bonte specht, zwarte roodstaart, houtduif, goudhaan, merel, koolmees, spreeuw, pimpelmees, kauw, staartmees, zwarte kraai, graspieper, roodborst, winterkoning, aalscholver, buizerd, gaai, grauwe gans, vink, kolgans

Kerststukjes rendiermos
Grote molenaar
Scroll naar boven