Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en aftrap 50 jaar jubileum Natuurgroep Kockengen

Hierbij word je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de Natuurgroep Kockengen op vrijdag 22 maart 2024.

Voorafgaand aan de ALV is er de aftrap van het 50 jarig jubileum met de lezing “van toen naar nu”.

Gerard van Zuijlen neemt ons mee in zijn verhaal over het ontstaan van de NGK.

Nieck Rietveld en Donny Dolman vertellen over hun huidige betrokkenheid bij de NGK.

Locatie: basisschool ’t Kockenest, Driestammenweg te Kockengen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur.

Programma

Welkom Aftrap feestjaar door jubileum commissie

Lezing: Van Toen naar Nu

NGK “toen” door Gerard van Zuijlen

NGK “nu” door Nieck Rietveld en Donny Dolman

Pauze

ALV Agenda:

1. Secretarieel jaarverslag 2023

2. Financieel jaarverslag 2023

Inclusief verslag Kascommissie

3. Bestuurssamenstelling, aftredend lid Fons van Haelst.

4. Rondvraag

5. Sluiting

Borrel

Vanwege het aantal deelnemers graag Hier aanmelden.

Of via https://www.natuurgroepkockengen.nl/

Logo wedstrijd NGK.1.jpeg

Scroll naar boven