Verslag Everdingerwaard, 19 november 2022

Deze excursie ging naar de Everdingerwaard, een vogelparadijs bij Everdingen langs de Lek. Nieck Rietveld, onze enthousiaste junior, schreef er het volgende verslag over!

Het was een leuke excursie, we gingen naar Everdingen. Een klein half uurtje rijden hier vandaan, toen we daar aan kwamen was het erg koud.

Na een paar meter hoorden we staartmezen en een specht. We zagen een merel en een pimpelmees, buizerd, havik, kraai, en een kauw. Toen we het kleine bosje uit liepen kwamen we bij een weilandje waar we de groene specht zagen opvliegen.
Toen kwamen we bij een dijkje met sluizen, daar zagen we een hele hoop kieviten op paaltjes zitten. We zagen een grote zaagbek, een aalscholver, wilde eenden en krakeenden, jammer genoeg geen goudplevieren tussen de kieviten.

Toen liepen we langs de Lek naar een soort meertje waar we een kleine zwaan zagen, heel veel slobeenden, wintertalingen, aalscholver, bergeend, grauwe gans, nijlgans, een paar kolganzen in de lucht, kuifeend, fuut, waterhoen, meerkoet, pijlstaart, kokmeeuw, blauwe en grote zilverreiger, een ekster en een wulp.
Toen we weer verder liepen zagen we een koe, een grote bonte specht, een roodborstje en een koolmees. Toen we weer verder liepen over de dijk waar we het bosje in gingen, zagen we 35 kramsvogels en even verderop ook een koperwiek.

Toen we weer bij de auto’s waren, bedankten we onze gids en gingen we naar huis.

Ik vond het geweldig leuk!!!!!!!

De waarnemingen

Scroll naar boven