Verslag Knoppen Gunterstein, 18 februari 2023

Het bos achter Gunterstein lag er die dag kaal, koud en guur bij. En toch waren 10 nieuwsgierige NGK-ers ernaartoe gekomen. Wat was er te zien?

We zijn aan de slag gegaan om de daar aanwezige bomen en struiken te herkennen aan de hand van hun twijgen en blad- en bloemknoppen. Daarvoor moet je goed leren kijken…

Na een korte inleiding over de geschiedenis van Ridderhofstad Gunterstein zelf, begon Hans met een uitleg over de kenmerken die van belang zijn voor de herkenning. Iedereen kreeg een flyer met de belangrijkste kenmerken en een toelichting aan de hand van uitgereikte twijgen van de paardenkastanje. Ook waren er zoekkaarten beschikbaar met daarop afbeeldingen van twijgen en knoppen van ruim 50 veelvoorkomende soorten.

En toen konden we aan het werk. Al direct bij de ingang zagen we pas aangeplante struiken Gelderse Roos, met de kenmerkende rood-met-groene knoppen. Ook de blauwpaarse knoppen van de Els waren makkelijk herkenbaar. Daarna kruisten we de lindelaan, en hier liet de Winterlinde zich goed determineren aan de hand van zijn kleine, ronde, knalrode knoppen.

Een rondje Gunterstein is een prima manier om snel veel verschillende bomen en struiken te leren herkennen. Als toetje kregen we aan het eind van de wandeling nog goed zicht op de monumentale mammoetboom, die in de zuidwesthoek van het park net aan de overkant van de sloot staat.

De waarnemingen

Scroll naar boven