Heb je belangstelling voor watervogeltellingen (SOVON)?

SOVON is de landelijke organisatie, die ontwikkelingen in aantallen vogels en hun
verspreiding in kaart brengt. Dit doet ze op basis van gegevens die door vele vrijwilligers
verzameld worden aan de hand van diverse typen tellingen.

Op basis van de verzamelde gegevens brengt SOVON om de zoveel jaar de vogelatlas van
Nederland uit, maar wordt ook meer en meer betrokken bij het geven van advies aan
overheidsorganisaties over de gevolgen van allerlei plannen. Voor meer informatie over
SOVON: zie www.SOVON.nl

Eén van de soorten tellingen die door SOVON gecoördineerd worden, zijn tellingen van
watervogels in de periode september – april. Vrijwilligers selecteren een telgebied (er is een
kaart met beschikbare gebieden) en eens per maand tellen zij de watervogels. Het gaat om
in totaal zo’n 130 soorten: soorten futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden,
steltlopers, meeuwen en nog een aantal extra soorten. Ook is het mogelijk om alleen
soorten ganzen en eenden te tellen. Standaard wordt geteld op of kort voor / na de zaterdag
die het dichtst bij de 15e van een maand ligt. Voor meer informatie over dit telproject, zie
https://www.sovon.nl/tellen/telprojecten/watervogeltelling .

Diverse leden van de Natuurgroep doen reeds watervogeltellingen in gebieden rond
Kockengen. Heb je belangstelling en beschik je over een goede vogelkennis: geef je op bij
SOVON en selecteer ook een telgebied.

Twijfel je of je kennis toereikend is: SOVON organiseert een on-line cursus van 10 digitale
lessen en een afsluitende excursie in de periode september dit jaar – maart 2024. In de
cursus leer je de kenmerken van zo’n 130 soorten watervogels en roofvogels kennen. Om de
week kun je dan een on-line les volgen (je kiest je eigen moment) en krijg je een
huiswerkopdracht. Voor elke les incl. huiswerkopdracht ben je ongeveer 4 uur tijd kwijt. Op
het einde van de cursus volgt een meerkeuze eindtoets. Het volgen van de cursus kan een
mooie opstap vormen voor het doen van tellingen in de komende jaren. Zie
https://www.sovon.nl/water-en-wintervogelcursus. Kosten van de cursus voor niet-leden
van SOVON is €119,50 incl. het SOVON-lidmaatschap. Opgave voor 1 september!

De Natuurgroep zou je deelname erg op prijs stellen en financiert daarom voor haar leden de helft van dit
bedrag als ‘aanmoedigingspremie’.

Voor meer info kun je contact opnemen met: fons.van.haelst@gmail.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven