Algemeen

Heb je belangstelling voor watervogeltellingen (SOVON)?

SOVON is de landelijke organisatie, die ontwikkelingen in aantallen vogels en hunverspreiding in kaart brengt. Dit doet ze op basis van gegevens die door vele vrijwilligersverzameld worden aan de hand van diverse typen tellingen. Op basis van de verzamelde gegevens brengt SOVON om de zoveel jaar de vogelatlas vanNederland uit, maar wordt ook meer en

Heb je belangstelling voor watervogeltellingen (SOVON)? Lees verder »

Scroll naar boven