Maaibeurt voor het Polderreservaat

De afgelopen week zijn de graslandpercelen in het Polderreservaat gemaaid.
Dit is de eerste maaibeurt. In oktober wordt er nog een keer gemaaid.

Dit maaien en afvoeren gebeurt om de percelen zo veel mogelijk te verschralen.
Dit om het gewenste natuurdoeltype blauwgrasland hier te krijgen en te behouden.
Vanwege de algemeen voorkomende stikstofdepositie is niet gemakkelijk om dit natuurdoeltype te behouden. Ook hier zie je verruiging optreden (meer riet).

Op drie percelen hebben we in 2020 vlakjes van 5 bij 10 m afgeschraapt en maaisel van de Meije Blauwgraslanden opgebracht.
Dit om plantensoorten die hier thuishoren, maar er nog niet zijn, zoals klokjesgentiaan en veenpluis hier te krijgen.
Met klokjesgentiaan is dat reeds gelukt. Die staan er nu al. Omdat laat maaien voor deze plant essentieel is om te overleven (voor zaadvorming) worden deze drie vlakjes pas in oktober gemaaid. Op een foto is zo’n stukje te zien.

Ook een hoog waterpeil is een belangrijke factor voor het gebied.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven