Verslag Zuidpier IJmuiden, 21 januari 2023

We zijn zaterdag 21 januari naar de zuidpier van IJmuiden geweest. Ook van dit bezoek maakte onze enthousiaste junior, Nieck Rietveld, een mooi verslag.

Het was een flink stuk rijden naar IJmuiden. We kwamen aan op de parkeerplaats; vanaf daar ging de excursie echt beginnen.

(foto: Monique Linnemann)

We begonnen met een stukje over het strand. Daar vonden we twee rogge-eieren en zeekat-schilden. Na nog weer een klein stukje over het strand kwamen we aan bij het begin van de pier. We passeerden de hekken die bij harde wind dicht gaan. Gelukkig waaide het nu niet zo hard, dus we mochten verder.
Aan het begin van de pier kwamen we wat vissers tegen en zagen scholeksters, kleine mantelmeeuwen, een fuut, een steenloper, een oeverpieper die de hele tijd met ons mee vloog en een groepje meerkoeten. Een van de meeuwen was aan het worstelen om een schar naar binnen te werken (zie foto); dit was een erg grappig gezicht.

Meeuw eet schar (foto: Arieke Peters)

We liepen weer een stukje verder (de oeverpieper vloog met ons mee) en daar zagen we nog een paar steenlopers en een aalscholver. Zo liepen we een tijdje door; we kwamen geen andere vogels tegen, alleen maar nog meer van dezelfde vogels.

Oeverpieper (foto: Arieke Peters)

Toen we de bocht omkwamen (we waren al over de helft), zagen we paarse strandlopers tussen de steenlopers. We liepen weer verder en zagen nog meer aalscholvers, maar jammer genoeg geen zee-eenden.

Paarse strandloper (foto: Arieke Peters)

We liepen door naar het einde van de pier, daar hielden we even pauze en keken we uit over de zee. Ik deelde mijn cake uit die ik gebakken had. We zagen hier twee vissers die kleine kabeljauwtjes vingen, maar nog steeds geen zee-eenden.  

We liepen terug tot we bij de haven waren. Daar keken we rond op een uitstekend stukje en zagen een paar kokmeeuwen en nog wat meerkoeten. Toen we weer terugliepen naar de parkeerplaats namen we nog een roodborst, een tapuit en een stel mussen waar.

Ik vond het superleuk!!! En ik hoop dat we het volgend jaar weer kunnen doen.

De waarnemingen

Scroll naar boven