Stem voor de Gouden Grutto

De Grutto is weer in het land en ook in Kockengen genieten we weer van het to-grut, to-grut gezang

In het kader van Red de Rijke Weide organiseert Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto Award 2017.

Welke boer verdient volgens jou de Gouden Grutto 2017 en â2.500? Wie heeft de beste plannen voor nóg meer natuur op zijn bedrijf? Camilla Dreef, ambassadeur van Vogelbescherming, gaat bij alle genomineerde boeren op bezoek. Maak kennis met ze en stem op jouw favoriet!

Vindt u het ook belangrijk dat de Grutto onze lente blijft aankondigen stem dan mee. https://www.redderijkeweide.nl/gouden-grutto/

Oike Vlaanderen, dochter van onze eigen Paul Vlaanderen, werkt tegenwoordig in Groningen bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Zij prijst het bijzondere boerenbedrijf van Groninger Akkerbouwer Peter Harry Mulder aan.
Lees hier waarom Boer biedt akkervogels de ruimte op zijn bedrijf